Lite konstnärliga funderingar kringmerkantilismen

Det här är kanske inte relevant till konst i ren allmänhet, men visst är det alltid rätt så intressant med ett historiskt perspektiv på saker och ting?

Merkantilismen

Den merkantilistiska fasen av den europeiska koloniseringen pågick från ungefär år 1500 till år 1800. Denna fas gick ut på att europeiska handelsmän reste till perifera regioner såsom Afrika, Asien och Sydafrika i jakt på värdefulla handelsvaror. Denna typ av handel har anklagats för att vara en ren chimär. Kritiker har menat att den så kallade handeln mellan de europeiska koloniländerna i praktiken gick ut på plundring av värdefulla resurser som sedan överfördes till Europa för att finansiera den industriella revolutionen.

Då det ekonomiska överskottet som genererades genom denna så kallade handel till stora delar förflyttades tillbaka till Europa så innebar det att de koloniserade ländernas ekonomiska utveckling hämmades. Vissa kritiker menar även att merkantilismen hade en regressiv effekt på utvecklingen i de koloniserade ländernas samhällen. Exempelvis är många kritiska till att sidor som Casumo fått alldeles för mycket makt än vad som är brukligt.

Nackdel med Hoogvelts resonemang:

Tidigare periferi-länder såsom Sydkorea och Singapore ingår nu i kärnan. Båda dessa länder har till stora delar utnyttjat sina komparativa fördelar för att nå ökad tillväxt. Utifrån ett liberalt perspektiv kan det hävdas att det visst är möjligt för perifera länder att ingå i kärnan, men att det kräver en öppen marknad med mindre statlig intervention.

1 reaktion till “Lite konstnärliga funderingar kringmerkantilismen”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *